Name

Reklamos projektų derinimas savivaldybėse

Projektų rengimas ir derinimas savivaldybėse

Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 dienos Lietuvoje įsigaliojo nauja reklamos įstatymo redakcija, kurioje numatyta sugriežtinta atsakomybė už reklamines iškabas, pakabintas neturint leidimo. Reklamos įstatymo redakcija.

Visas reklamines iškabas privaloma suderinti su atsakingomis institucijomis dar prieš jų gamybą.
Galime atlikti visus darbus nuo projekto iki leidimo, ar pateikti projektą atitinkantį visus reikalavimus suderinimui.

Suderinimui būtina pateikti šiuos dokumentus:
1. situacijos planas;
2. topografinė nuotrauka (ne senesnė kaip vienerių metų), (nepateikiama, jeigu išorinė reklama įrengiama ant   pastatų arba specialių transporto priemonių);
3. aiškinamasis raštas;
4. objekto, ant kurio įrengiama išorinė reklama, esamos situacijos fotografuota  medžiaga (teritorijų, statinių, pastatų fasadų, esamų  reklaminių  iškabų, vitrinų, gretimybių fotofiksacija ir pan.);
5. fasado arba teritorijos vaizdas su įkomponuota išorine reklama (fasadas – nurodyti  iškabos vietą, atstumus, gabaritus, esamas gretimybes, vitrinas, fasado tvarkymą, spalvinį sprendimą, teritorija – teritorijos plane nurodyti išorinę reklamą su atstumais ir matmenimis, topografinį teritorijos ir požeminių tinklų planą (ne senesnį kaip vienerių metų), teritorijos tvarkymo sprendinius, dangas, apšvietimą ir pan.);
6. išorinės reklamos detalizacijos (gabaritai, medžiagos, turinys, spalvinis sprendimas);
7. konstrukcijos (tvirtinimo mazgai, apdailos elementai, detalizacijos ir pan.);
8. apšvietimas  (šviestuvai, tvirtinimai, vaizdas tamsiu paros metu, ir pan.);
9. prekės ženklo registracijos liudijimo patvirtintas nuorašas, jeigu ženklas registruotas (numatytas naudoti išorinėje reklamoje);
10. projektas turi būti patvirtintas (pasirašytas projekto vadovo, projektuotojų ir savininkų ar bendraturčių);
11. reklaminės veiklos subjekto duomenys (išorinės reklamos įrengimo užsakovo, projektuotojo, gamintojo, reklamos davėjo teisingi duomenys);    
12. teisę disponuoti objektu, ant kurio įrengiama išorinė reklama (pastatas, statinys, teritorija ir pan.), tinkamai patvirtintų dokumentų kopijos;  
13. sutarties tarp reklaminės veiklos subjekto (užsakovo) ir projektuotojo kopija (reklamos projektui rengti);
14. projektas, 2 egz.;
15. projektas skaitmeninėje laikmenoje, 2 egz.