Name

Reklamos projektavimas ir gamyba

Visos reklamos ir dizaino paslaugos

Logotipas (dažnai vadinamas logo) – grafinis ženklas, kurį gali sudaryti:
• Specialiai parinktu šriftu parašytas pavadinimas ar santrumpa (pvz., Google, CNN);
• Pavadinimas ar santrumpa, sudaranti visumą su grafiniu elementu ar simboliu (pvz., Vikipedija, UPS);
• Tik grafinis elementas arba simbolis be teksto ar santrumpos (pvz., Apple obuolys).

Logotipo kūrimo esmė - įkūnyti kompanijos dvasią, išskirti ją iš konkurentų tarpo, būti lengvai suvokiamu bei atpažįstamu bei lengvai pritaikomu visuose media kanaluose (nuo spaudos iki interneto). Logotipai neretai derinami su kompanijų šūkiais (pvz., Nike „Just do it“). Logotipas ir firminis stilius – sudėtinė kompanijos, produkto ar intitucijos komunikacijos ir rinkodaros dalis.
Logotipas – tai grafinis ženklas, perteikiantis jūsų kompanijos esmę. Todėl prieš pradėdami logotipo kūrimo darbus, jūs turite suvokti, kas tokie esate. Logotipas nėra atskirtas nuo kompanijos veiklos. Žinoma, jūs galite nusipirkti gražų grafinį paveikslėlį su jūsų kompanijos pavadinimu, bet kokia nauda iš tokio logotipo, jeigu jis kreipsis į 25-45 metų moteris ir kels joms asociacijas apie prabangius batelius, nors jūs prekiausite apšildymo sistemomis? Logotipas organiškai išsivysto iš kompanijos charakterio.
Esminė informacija apie kompaniją yra susintetinama į paprastą grafinį ženkliuką. Šis grafinis ženkliukas savo formomis, spalvomis, prasme, stiliumi sako tą patį, ką ir kompanija savo darbais.

Kas tas charakteris?

Logotipas nebūtinai turi būti gražus ir subtilus. Jeigu kompanija siūlo pigias paslaugas ir jeigu tokia yra kompanijos stiprybė, tai ir logotipe tas turi atsispindėti. Pigiai atrodantis logotipas nebūtinai yra blogo dizaino pavyzdys. Toks logotipas perduoda žinutę, kad kompanijos teikiamos paslaugos yra pigios ir abejotinos kokybės. Jeigu logotipas remiasi kompanijos strategija, tuomet tokia perduodama žinutė yra sąmoningai pasirinkta. Žinutė pasiekia norimą tikslinę auditoriją – tuos žmones, kuriems visų svarbiausia yra paslaugos/produkto kaina, o kokybė ir aptarnavimas jų sprendimas daro mažiau įtakos.
Jūsų veiklos kryptis, pasirinkta strategija, iškelti tikslai, suformuota misija ir vizija – visa tai apibrėžia jūsų kompanijos charakterį. Kas jus daro individualiais? Galbūt niekas. Net ir šiuo atveju svarbu tai paminėti. Tai yra Jūsų charakterio dalis. Bet vis dėlto, kodėl būdami tokie kaip visi, Jūs tikitės sėkmės arba jau dabar sėkmingai vystote veiklą? Galbūt Jūsų kompanijoje vyrauja harmonija, darbas puikiai organizuotas ir todėl Jums sekasi – o tai jau yra išskirtinumas (nors ir nepastebimas iš pirmo žvilgsnio) ir stiprybė. Tai turi atsispindėti logotipe. Charakterio-esmės-idėjos išgryninimas ir apibrėžimas yra dizainerio užduotis. Užsakovas pateikia informaciją apie save, o dizaineris, naudodamasis šia informacija, ieško kūrybinių sprendimų.

Prekės ženklas – tai grafiškai pavaizduotas žymuo, kurio paskirtis – atskirti vienam asmeniui priklausančias prekes nuo kitam asmeniui priklausančių prekių. Yra ir platesnių šios sąvokos apibrėžimų. P. V. Auruškevičienė, ISM Biznio mokymo centro lektorė sako, kad ”prekės ženklo identifikavimo elementai – tai spalva ar pakuotė, įmonės logotipas, šūkis, koks nors personažas ar melodija. Tarkim, prekių ženklą žmogus atpažįsta iš pakuotės spalvos lentynoje. Visos jo galvoje tuo metu kilusios asociacijos ir bus tas ženklas.” “Sonex Grupės” marketingo Baltijos šalims E. Mačiulis teigia, kad “prekės ženklas yra vienas iš svarbiausių komunikavimo programos dalių, galinti per trumpą laiką užmegzti ryšį su klientu ir perteikti jam naudingą informaciją. Prekės ženklas gali būti: žodžiai, asmenų pavardės, šūkiai, raidės ir skaitmenys, piešiniai, emblemos, erdvinės formos, spalva ir jų derinys arba minėtų

Sudedamosios prekės ženklo dalys gali būti prekės vardas ir prekės simbolis.
• Prekės vardas- tai žodinė (raidinė) prekės identifikavimo priemonė. Prekės vardas gali būti ir sudedamoji prekės ženklo dalis, ir savarankiška prekės identifikavimo priemonė.
• Prekės simbolis – tai tekstinės informacijos neturinti prekės identifikavimo priemonė.
Prekės vardo ir simbolio nereikia painioti su užregistruotu firmos logotipu.

Logotipas – tai grafinis simbolių piešinių ar abrevūros (grupės raidžių) atvaizdavimas, identifikuojantis įmonę. Pagrindinis logotipo bruožas tas, kad jis identifikuoja ne prekę, bet įmonę. Jei įmonė naudoja bendro visoms prekės ženklo strategiją, logotipas sutampa su prekės ženklu. Prekės ženklas turi būti prapažintas. Pagal Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymą naujas prekių ženklas nebus pripažintas, jei:
• neturi skiriamojo požymio;
• įprastoje veikloje yra tapęs bendriniu;
• žymi tik kokybines charakteristikas arba kitas žinias apie prekę;
• gali suklaidinti visuomenę;
• prieštarauja moralei,viešajai tvarkai, etinėmis visuomenėms normoms.

Ar būtina žymėti prekes prekių ženklais. Kieno tai ženklas. Kaip naudoti prekių ženklus prekių asortimentui žymėti kokia bus geogr. prekės ženklo veikimo sritis.

taip gamintojo bendras visų prekių ženklas nacionalinis prekės ženklas
ne prekybininko bendras prekių grupės ženklas multinacionalinis
Mišrus individualus konkrečios prekės ženklas pasaulinis
firmos vardo ir individualios prekės ženklo kombinacija

Prekės ženklo sukūrimas. Teisinė apsauga. Plėtros sprendimai. Modifikavimo sprendimai

Kaip sukurti prekės ženklą. Kur registruoti prekės ženklą. Kaip plėtoti prekės ženklą. Kaip modifikuoti prekės ženklą.

prekės vardas gamintojo šalyje naudoti naujoms prekių Reanimuoti
prekės simbolis užsienyje linijos prekėms žymėti perpozicionuoti
rėmimas naudoti naujoms prekių didinti pelningumą
linijoms žymėti

Prekės ženklo ryšys su vartotoju

Kodėl prekės ženklas naudingas vartotojui?
• Supaprastina sprendimą;
Prekės ženklas – tai garantija;
• Lengva komunikuoti;
• Prekės ženklas kaip individualybė;
• Atsiskleidimas ir pasitenkinimas.

Ryšių rinkodara turi įvairių pavidalų. Tai nėra dar viena rinkodaros sritis, apimanti paslaugas, didmeninę prekybą, ryšius su kitais verslais bei kitus interesus. Tai greičiau būdas rinkodarai suvokti. Rinkodaros samprata kaip ryšio tarp prekės ženklo ir įvairių vartotojų yra esminė ir turėtų užimti deramą vietą šalia tradicinės ir strateginės rinkodarų. Mes trumpai apžvelgsime visas tris. Tačiau pirmiausia turime paaiškinti, ką turime galvoje vartodami svarbiausius rinkodaros terminus "produktas", "prekės ženklas" ir "prekės ženklo vardo kapitalas". Pirmieji du terminai nusako tai, kas skirta vartotojui patenkinti ar net pamaloninti, o prekės ženklo vardo kapitalas – tai rinkodarininko sukurta vertė, kurios pagalba vartotojas bus patenkintas, o produkto tiekėjas gaus pelną.
Šiame skirsnyje apžvelgiame šiandienius rinkos pokyčius, kai atsisakoma trumpalaikių pardavimo tikslų, nes suvokiama, kad rinkodara yra ilgalaikių prekės ženklo ryšių valdymas. Tokių tendencijų visuma formaliai vadinama ryšių paradigma.
Prekės ženklo ryšių kūrimas yra pagrindinė rinkodaros funkcija, o prekės ženklo vardo kapitalas yra šių ryšių padėtis kuriuo nors metu. Tačiau juos įvertinti nelengva. Įvertinti vartotojų elgesį, tai yra ar jie pirks, ar ne, reikia, bet tai – ne pagrindinis dalykas. Elgesys yra santykių pasekmė, bet ne apriorinė nuoroda į tai, kokių veiksmų turi imtis rinkodarininkas. Kai vartotojas nusigręžia nuo prekės ženklo, gali būti jau vėlu.
Rinkodarininkas norėtų žinoti, ką klientai mano ir kokių emocijų jiems kelia prekės ženklas. Prekės ženklo kapitalas egzistuoja vartotojų sąmonėje, todėl dažniausiai jam įvertinti vartojami elgsenos terminai, būtent – paklausa ir santykinė kaina. Pažiūrėkime, ar to pakanka, ir padarykime išvadas bei pateikime jomis paremtų pasiūlymų praktikams.
Produktai, prekės ženklai ir prekės ženklo kapitalas. Formaliai nėra visuotinai praktikų ir mokslininkų priimtų "produkto", "prekės ženklo", "prekės ženklo šeimos" ir "prekės ženklo kapitalo" apibrėžimų, bet susitariama dėl šių dalykų.
Produktas yra gaminys ar paslauga, kuriuos galima parduoti vartotojui. "Burger King" tiekia greitam naudojimui skirtą maistą, bet kartu ir greitai aptarnauja. Daugelis produktų neturi tam tikro prekės ženklo. Rinkoje parduodami apelsinai prekės ženklo neturi, bet "Outspan" apelsinai turi. Produktai, ant kurių nurodoma didmenininko pavardė, Didžiojoje Britanijoje vadinami nuosava etikete (own label) arba nuosavu prekės ženklu, o JAV – privačiu ženklu (private label). Produktai, nepažymėti prekės ženklu, vadinami plataus vartojimo prekėmis. Prekės ženklas yra produktas plius jo pridėtinė vertė. Pavyzdžiui, "Tide" skalbimo priemonės. Prekės ženklas yra funkcinių, ekonominių ir psichologinių privalumų, skirtų tiesioginiam vartotojui, visuma, paprasčiau – kokybė, kaina ir įvaizdis. Toks viską apimantis apibrėžimas – veikiau europietiškas nei amerikietiškas. Kai kas apibrėžia prekės ženklą tik kaip produkto pridėtąsias vertes, t.y. kaip jo įvaizdį, neaprėpdami paties produkto. Tokio požiūrio šalininkai griežtai atskiria prekės ženklą nuo jos rinkodaros. Galima įrodyti tokio pridėtosios vertės apibrėžimo trūkumus, bet apie tai kalbėti išsamiau neverta.
Mūsų požiūriu prekės ženklas – pirmiausia gaminys, pavyzdžiui, "Teksaso" benzinas, arba paslauga, pavyzdžiui, "Visa". Gaminys turi ir paslaugos elementų, ir atvirkščiai. Savitarnos benzino kolonėlės skiriasi savo įranga ir patogumu. "Visa" neįmanoma be plastiko kortelės. Prekės ženklas gali būti skirtas tiesioginiam vartotojui, pavyzdžiui, "Coca- Cola", arba verslui, pavyzdžiui, "Hewlett Packard". Ją gali sudaryti daug gaminių, pavyzdžiui, "Pillsburry", arba vienas – pavyzdžiui, "Baileys Irish Cream".

 

Bendrovė gali turėti daug prekės ženklų, pavyzdžiui, "Uniliver", bet yra bendrovių, kurios vardas yra ir prekės ženklo vardas, pavyzdžiui, "Mobil". Didmenininkai, tokie, kaip "Safeway", gali pardavinėti gamintojų prekės ženklu pažymėtus gaminius, arba tik jų pačių, pavyzdžiui, "Ikea", švedų baldų pardavimo grupė. Prekės ženklo šeimininkais gali būti profesionali bendrovė, pavyzdžiui, "Andersen Consulting",

Prekių ženklų ir logotipų išraiška

Daugelis užsienio rinkodaros specialistų prekės ženklą apibūdina kaip pavadinimą, sąvoką, simbolį, ženklą, dizainą ar jų kombinaciją, kuris identifikuoja ir išskiria vieną produktą iš kitų konkuruojančių produktų (Boone ir Kurtz, 2001). Kai kurie mokslininkai šiame apibrėžime stengiasi pabrėžti, kad po sąvoka „prekės ženklas“ slypi ne vien tik materialios prekės, bet ir paslaugos. Todėl vietoje žodžio „produktas“ prekės ženklo apibrėžime jie vartoja žodžių junginį „prekės ir paslaugos“ (Kotler, 2003). Šiek tiek kitokią prekės ženklo sąvoką siūlo Etzel, Walker, Stanton (1997). Jie teigia, kad sąvoka „prekės ženklas“ yra įvairiareikšmė ir ją sudaro siauresni terminai „prekės vardas“ ir/ar „prekės simbolis“. Tačiau prekės ženklo funkciją jie apibrėžia taip pat kaip ir jau anksčiau minėti mokslininkai, t. y. išskirti vienų pardavėjų prekes ar paslaugas iš kitų pardavėjų siūlomų prekių ar paslaugų. Assael (1990), apibrėždamas prekės ženklą, siūlo prisiminti tris prekės lygmenis: pirminę prekę, apčiuopiamą prekę ir išplėstinę prekę. Almquist bei Roberts (2000) prekės ženklą suvokia kaip informacijos visumą apie produktą, paslaugą ar kompaniją, kuri perteikiama per pavadinimą ir/ar kitokias identifikuojančias priemones, išreiškiamas vizualiniais būdais. Skirtingai nuo kitų autorių, šie mokslininkai prekės ženklu laiko ir įmonės logotipą. Pasaulinėje praktikoje yra nemažai pavyzdžių, kai logotipai tampa prekių ženklais ir atvirkščiai, prekių ženklai tampa logotipais (Etzel ir kt., 1997). Kaip ir prekės ženklu, taip ir logotipu galima siekti perduoti objektyvią sąmoningai suprantamą informaciją arba perteikti emocijas, sukelti asociacijas, veikiančias vartotoją pasąmonės lygmenyje.
Lietuvių mokslininkai dažniau remiasi tradicine prekės ženklo sąvoka, formuluodami prekės ženklo apibrėžimą. Pranulis ir kt. (1999) prekės ženklą apibūdina kaip žymenį, kurio tikslas – išskirti vienos įmonės prekes iš kitų konkuruojančių prekių. Kuvykaitė tik patikslina žodį „žymuo“ ir susiaurina į šio žodžio sąvoką įeinančių objektų aibę pasakydama, kad prekės ženklu gali būti grafiškai pavaizduotas žymuo (Kuvykaitė, 2001). Apibendrinant įvairių autorių pateikiamus prekės ženklo apibrėžimus, galima sąlyginai juos suskirstyti į atstovaujančius tradicinį požiūrį ir modernią kryptį. Tradiciniai prekės ženklo apibrėžimai pabrėžia jo funkciją išskirti vienus produktus ar paslaugas iš kitų produktų ar paslaugų. Modernios krypties prekės ženklo sąvoka labiau akcentuoja prekių ženklų pagrindu vartotojui sukeliamas asociacijas, emocijas, kokias tai reikšmes. Abi šios prekės ženklo funkcijos yra įvertinamos nustatant prekės ženklo patrauklumą vartotojams ir skaičiuojant jo vertę (Virvilaitė ir Jucaitytė, 2008).
Pirmieji prekių ženklai pradėti naudoti norint informuoti aplinkinius kam priklauso atitinkamu ženklu pažymint pagamintus daiktas. Dėl šios priežasties prekės ženklo reikšmė kildinama nuo žodžio „žymėti”. Jo tiesioginė ir vienintelė funkcija tuomet buvo suteikti informaciją apie daikto savininką (Almquist ir Roberts, 2000; Nilson, 2000; Srivastava ir Thomas, 2005; Žigas, 2001). Ši prekių ženklų funkcija išliko iki šiol, tačiau laikui bėgant prekių ženklų ir logotipų vaidmuo bei reikšmė žymiai pakito ir išsiplėtė. Jeigu tradicinio požiūrio atstovai prekės ženklu siekė pateikti informaciją apie prekę, neakcentuodami psichologinio informacinio poveikio (Boone ir Kurtz, 2001; Etzel ir kt., 1997), tai moderniosios krypties šalininkai didžiausią dėmesį skiria prekės ženklo gebėjimui psichologiškai paveikti vartotoją, jo nuotaiką ir emocijas, perduoti sąmoningai neįsisavintą informaciją apie prekę (Almquist ir Roberts, 2000; Neumeier, 2003; Nicolino, 2001; Ruževičius ir Savkova, 2003).

Logotipas yra svarbiausia Jūsų įmonės ar organizacijos įvaizdžio dalis. Logo dizainas turi daugiausiai įtakos Jūsų firminiam stiliui, todėl formuojant naują arba keičiant sena įmonės įvaizdį reiktų pradėti nuo logotipo dizaino.

Kas yra logotipas?

Norėdami suvokti, koki vaidmenį turi atlikti logotipas, pirmiausiai reikia žinoti, kas yra logotipas. Wikipedia aiškina, kad logotipas - specialiai parinktu šriftu parašytas pavadinimas ar santrumpa; pavadinimas ar santrumpa, sudaranti visumą su grafiniu elementu ar simboliu; arba tik grafinis elementas arba simbolis be teksto ar santrumpo. Logotipo kūrimo esmė - įkūnyti kompanijos dvasią, išskirti ją iš konkurentų tarpo, būti lengvai suvokiamu bei atpažįstamu bei lengvai pritaikomu visuose media kanaluose (nuo spaudos iki interneto). Logotipai neretai derinami su kompanijų šūkiais (pvz., Nike “Just do it”). Logotipas ir firminis stilius – sudėtinė kompanijos, produkto ar institucijos komunikacijos ir rinkodaros dalis. Jei logotipas yra toks svarbus ir turi atlikti tiek daug funkcijų, imi galvoti – kodėl kai kurie logotipo iš viso neturi, arba kodėl vis dar mėginama ieškoti kuo pigesnių logotipo dizaino kūrimo alternatyvų?

Profesionalaus logotipo dizaino kūrimo procesas paprastai susideda iš:
•    Projekto aprašymo: kompanija ar dizaineris paruošia klausimyną ar atlieka interviu su klientu ir turi projekto aprašymą
•    Analizės: atliekama analizė, kurioje daugiausiai dėmesys kreipiamas į pačią rinką, jos istoriją ir konkurentus.
•    Tendencijų: atliekama sėkmingų logotipų pavyzdžių analizė, nagrinėjami dabar populiarūs stiliai ir tendencijos, kurios siejasi su projekto aprašymu.
•    Eskizų ir koncepcijos: remiantis aprašymu ir analize sukuriama koncepcija(os). Dizaineris panaudoja savo kūrybinę išmonę ir žino, kaip nupiešti logotipą.
•    Apmąstymų laikotarpio: dizaino proceso metu daromos pertraukėlės. Tai leidžia dar labiau subrandinti idėjas, pasisemti dar daugiau entuziazmo.
•    Pristatymo: sprendžiama, ar klientui pristatyti tik keletą atrinktų, ar visus sukurtus logotipo variantus.
•    Šventimo: na, toliau po sėkmingos projekto pabaigos geriamas alus ar vynas, valgomas šokoladas. Arba imama dirbti su kitu logotipu.
 
Kodėl logotipo kūrimas kainuoja ne 50 Lt?
•    Logotipas yra pats pirmasis aspektas, kurį klientai pastebės kompanijoje
•    Logotipas turi būti ilgaamžis
•    Logotipas turi būti originalus
•    Logotipas turi atrodyti profesionaliai
•    logotipo kūrimą reikia įdėti pakankamai laiko
•    Logotipas yra pirmasis jūsų įvaizdžio aspektas
 
Firminis stilius sekantis etapas po logotipo kūrimas. Nesvarbu, kad jau turite gražų logotipą, Jums tikrai prireiks grafinio dizaino specilistų pagalbos maketuojant skoningas vizitines korteles, vokus, blankus, o galbūt net el. pašto grafinį parašą.
Taigi nebūkite abejingi savo įmonės įvaizdžiui - susiekite su mumis ir mes kartu nuspręsime kaip galime padėti
 
Logotipas
Tai grafinis ženklas reprezentuojantis įmonę. Tai ženklas pagal kurį organizacija tampa lengvai atpažįstama, pastebima. Tai tarsi simbolinė įvaizdžio dalis, kurią galime rasti įmonės dokumentuose, dalykiniuose laiškuose, bei reklamoje. Tinkamas logotipo dizainas gali būti stipriausia įmonės marketingo priemonė. Logotipas parodo vartotojams, kad įmonė yra unikali, patikima ir profesionali.
 
Logotipas plačiau
Firma, norėdama būti atpažinta, taip pat kad jos gaminiai būtų išskirti iš bendros masės, privalo susikurti savo stilių: Įmonę ir jos produkciją turi sieti vizualūs simboliai.
Pirmiausia kuriamas firmos ženklas ar logotipas (arba abu kartu). Firmos ženklas - dažniausiai stilizuotas arba geometrinės formos grafinis (kartais apimtinis) ženklas. Jis - pagrindinis firmos reklaminis simbolis. Turi būti aiškus, lakoniškas, greitai įsimenamas, atspindėti firmos specifiką. Logotipas - stilistiškai vientisas žodis arba raidžių (dažnai reiškiančių santrupą) kompozicija, naudojama vietoj firmos ženklo arba kartu su juo.
Dažnai literatūroje (daugiausia užsienio) ir firmos ženklas, ir logotipas įvardijami bendru logo (gr. logos - žodis) pavadinimu. Tai nėra visai tikslus apibūdinimas, nes nelieka skirtumo tarp firmos ženklo, kurį sudaro tik grafinis vaizdas be šrifto, ir logotipo, kurį sudaro šriftas, pavadinimų.
Firmos ženklas įkūnija pirmapradę firmos, įmonės ar organizacijos veiklos, gyvybingumo ar įkūrimo pradžios idėją. Jo tikslas - įsitvirtinti vartotojų samonėje. Firmos ženklas esti geras, kai suteikia kuo daugiau ir tikslesnės informacijos. Jo tobulinimą apibrėžti gebėjimu lakoniška, estetiška forma, saikingomis priemonėmis vizualiai atspindėti firmos veidą.

Firminio stiliaus komponentai
Vokas. Firminis blankas. Sąskaita - faktūra. Darbuotojo pažymėjimas. Aplankas. Nuolaidų kortelė. Vizitinė kortelė. Skrajutė. Plakatas. Kvietimas. Apranga. Reklama ant auto. PowerPoint stilius (prezentacijai). Bloknotas. CD apipavidalinimas. Lipdukai .El.Pašto parašas.
 
Firminis stilius
Firminį stilių dažniausiai sudaro šie elementai:
• firmos ženklas ar logotipas(arba abu kartu)
• firminės spalvos(spalva)
• firminė šrifto garnitūra
• vientisa formų stilistika
• vientisa grafinių elementų sistema (lydimoji grafika).
 
Bendra informacija
Firminis (vizualinis identifikacinis) stilius. Gamybinių, priekybinių, paslaugų ir kitokio pobudžio įmonių itin gausu, tad firma, norėdama būti atpažinta, taip pat kad jos gaminiai būtų išskirti iš bendros masės, privalo sukurti savo stilių: įmonę ir jos produkciją turi sieti vizualūs simboliai. Kadangi akis yra vienintelis organas, kuriuo gauname didžiausią informacijos kiekį ir suvokiame išorinę formą, reikia stengtis sukurti savitą, greitai įsimenamą, emocionaliai įtaigų stilių. Firminis stilius - tai firmos objektus, gaminius ir kitas išorines savybes į charakteringą visumą jungianti stilistinė nuolat pasikartojančių vizualių (vaizdinių, grafinių, tekstinių, plastinių, ir t.t.) elemntų sistema, atspindinti firmos specifiką. Firminis stilius informuoja apie įmonės veiklą, pabrėžia jos ir produkcijos išskirtinumą iš konkurentų tarpo, suteikia patrauklumo. Firminė statistika atsispindi firmos dokumentuose, leidiniuose, suvenyruose, viešojoje lauko reklamoje, patalpų interjeruose, darbuotojų drabužiuose, produkcijoje ir jos pakuotėse.
 
Norėdami suvokti, koki vaidmenį turi atlikti logotipas, pirmiausiai reikia žinoti, kas yra logotipas. Wikipedia aiškina, kad logotipas - specialiai parinktu šriftu parašytas pavadinimas ar santrumpa; pavadinimas ar santrumpa, sudaranti visumą su grafiniu elementu ar simboliu; arba tik grafinis elementas arba simbolis be teksto ar santrumpo. Logotipo kūrimo esmė - įkūnyti kompanijos dvasią, išskirti ją iš konkurentų tarpo, būti lengvai suvokiamu bei atpažįstamu bei lengvai pritaikomu visuose media kanaluose (nuo spaudos iki interneto). Logotipai neretai derinami su kompanijų šūkiais (pvz., Nike “Just do it”). Logotipas ir firminis stilius – sudėtinė kompanijos, produkto ar institucijos komunikacijos ir rinkodaros dalis.

Papildomai gaunate
Pasirinkę bet kurį komplektą gausite: atspausdintą aprašo katalogą (apie 20 lapų), CD su kompiuteriniu aprašo variantu, šriftais, bei logotipo ir kitų priedų kompiuterine versija. Į kainą įeina logotipo grafinio vaizdo sukūrimas, šriftų, spalvinės gamos parinkimas. Taip pat pateiksime logotipo naudojimo aprašymą su taisyklėmis, kaip tinkamai formuoti vientisą stilių.

FIRMINIS STILIUS

Kiekviena šiuolaikinė firma ar įstaiga supratimą apie save kuria naudodama vizualinius išraiškos elementus.

Firminio ženklo funkcijos:
• padėti sukurti firmos įvaizdį;
• atskirti vienos įmonės specifiką nuo kitų įmonių specifikos;
• susieti produkciją su ypatinga jos kokybe. Tokiu atveju yra garantuojama, kad su šiuo ženklu bus tiekiama produkcija, atitinkanti nustatytus kokybės reikalavimus;
• teikti informaciją apie reklamuojamą objektą, todėl ženklas turi būti parinktas labai rūpestingai, būti patrauklus ir kelti pasitikėjimą.

Firmos stilius - stiprios ir nuoseklios įmonės skiriamasis bruožas. Tai spalvų, grafikos, žodžių, tipografijos, dizaino, nuolatinių elementų rinkinys, Jis užtikrina kompanijos išskirtinumą ir identifikaciją  pristatant ir reklamuojant kompaniją; tai pirmasis kontaktas su būsimaisiais klientais.

Firminis stilius turi prisidėti prie palankaus kompanijos įvaizdžio formavimo, didinti jos reklaminių kontaktų su vartotojais efektyvumą, puoselėti kompanijos gerą vardą, skatinti jos populiarumo rinkoje augimą, kelti partnerių pasitikėjimą. Net menkiausia unikali firminio stiliaus detalė, netikėta spaudos technika, neįprastas popierius ar originalus  spalvų panaudojimas leis įmonei išsiskirti iš konkurentų, o tai teigiamai atsilieps verslui. Įsimenantis, originalus firmos stilius - sėkmingos veiklos ir prestižo simbolis; firminis stilius netiesiogiai kalba apie paslaugų ar prekių kokybę, taigi formuoja pagarbą firmai pasitikėjimą jos produkcija bei pasiūlymais;

Pagrindiniai elementai, kurie sujungia firminį stilių į vieningą vizualinę išraišką (stilistinę vienovę), yra šie:
• ženklas, logotipas;
• spalvinis sprendimas (pagrindinės spalvos, spalvų deriniai);
• šriftas;
• šrifto komponavimas;
• grafiniai elementai (nuotraukos, iliustracijos, grafiniai akcentai);
• vienoda kompozicija

 Firminis ženklas - tai nustatyta tvarka užregistruotas, originaliai išspręstas, meninis vaizdas (originalūs pavadinimai ir žodžiai, meninės kompozicijos ir piešiniai, suderinti su raidėmis, skaičiais, žodžiais ir tt.).
 Prekės ženklas („prekybos ženklas“, „firmos ženklas“, „ženklas“, „emblema“) – padedantis atskirti savos firmos prekes nuo kitų firmų gaminių;
 Logotipas, /firminis ženklas, grafinis ženklas/ specialiai parengtas, originaliai parašytas pilnas ar sutrumpintas firmos pavadinimas; Logotipas  turi vienyti pagrindinius firmos įvaizdžio stiliaus sudedamuosius elementus į vieną stilistinę visumą;
 Firmos spalvos (spalvų paletė) Spalva yra pilnavertė komunikacijos sistemos dalyvė. Spalva gali persmelkti praktiškai visas įmonės gyvavimo sritis - pradedant logotipu, firminiais blankais, baigiant pastato, biuro apipavidalinimu, - taip spalva tampa viena iš pagrindinių įmonės identiteto dalių.
 Vizitinė kortelė Neatsiejama verslo dalis, todėl svarbu, kad Jus ir Jūsų įmonę reprezentuojanti vizitinė kortelė puikiai atrodytų, ir būtų kokybiškai pagaminta;
 Firminis blankas - dokumentas, tarnaujantis Jums kiekvieną dieną.  Jo paskirtis – pristatyti įmonę, bet netrukdyti skaitant tekstą. Kiekvienai kompanijai svarbu turėti išskirtinį firminį blanką atitinkantį veiklos pobūdį;
 Firminis vokas Įvairių formatų standartiniai vokai su Jūsų įmonės rekvizitais bei logotipu, kuris patrauks gavėjo dėmesį dar prieš atplėšiant voką;
 Firminis aplankas. Firmos aplankai reklamos medžiagai ir dalykiniai dokumentacijai; Į aplanką patogu sudėti konferencijų medžiagą, produktų ir paslaugų aprašymus. Firminis aplankas su Jūsų firmine atributika gali atstoti prekių ir paslaugų katalogą, kurį kiekvienam klientui galima surinkti iš atskiru lapų, atsižvelgiant į jo poreikius, be to, aplanke gali būti įtaisyta kišenėlė vizitinei kortelei ir Jūsų firmą reprezentuojantis CD diskas;
 Firminis šūkis - trumpas, lakoniškas posakis, t.y. firmos devizas;

 Internetinė svetainė - firminio stiliaus elementas, be kurio šiais laikais neįsivaizduojama nė viena sėkmingai veikianti įmonė. Kiekviena sukurta svetainė yra individuali, atitinkanti jūsų firminį stilių;
Tinklapis padės Jums rasti naujus klientus bei  partnerius. Jūs greičiau komunikuosite su esamais klientais, o nauji lengvai ras informaciją apie Jūsų įmonę, (daugiau apie tinklalapių kūrimą rasite Interneto sprendimuose);

 Firminis bukletas viename popieriaus lape išspausdintas ir sulankstytas, net nesusegtas leidinys, pvz., trumpas reklaminis, informacinis lapelis
 Firminis plakatas - agitacinis, reklaminis arba informacinis dailės kūrinys, kurio vaizdiniai elementai siejami su trumpu tekstu.
 Firminiai suvenyrai
 Firminė pakuotė (įpakavimo popierius, tara)
 Firminiai maišeliai
 Firminė išorinė reklama
 Nestandartiniai sprendimai

Spauda

Tik ta reklama būna gera, kuri daro gerą poveikį. O poveikį turi tik tokia reklama,   kuri atsiranda reikiamu laiku ir reikiamoje vietoje. Todėl mes siūlome paruošti Jūsų norimos reklamos tinklelį žiniasklaidoje – spaudoje, televizijoje ir radijuje. Turėdami informacijos apie labiausiai klausomas ir žiūrimas laidas, daugiausiai skaitomus laikraščius bei žurnalus, mes sumažinsime Jūsų išlaidas, nes išvengsite klaidų, o Jus matys ir apie Jus girdės tie, kurie tai turi matyti ir girdėti. Taip pat siūlome išsinuomoti reklaminius plotus ir reklaminį laiką žiniasklaidoje – taip sutaupysite ne tik pinigų, bet ir laiko. Kokią reklamos formą pasirinkti? Reklaminės ir informacinės skrajutės bei lankstinukai išlieka pačia populiariausia operatyvios reklamos forma. Siūlome standartinių ir nestandartinių formatų skrajutes, lankstinukus ir bukletus. Jums pageidaujant, sukursime ir pagaminsime originalios formos ir konstrukcijos reklaminius bukletus su iškirtimu, daliniu lakavimu, papildomomis spalvomis ir kt. Puikus būdas pristatyti Jūsų firmos "veidą" dideliu formatu. Nepakeičiama reklamos priemonė reklaminių akcijų, išpardavimų bei parodos metu.

Atvirukai, kvietimai

Gera džiuginti kitus, matyti jų dėkingumo šypsenas, girdėti padėkos žodžius. Per šventes galite pradžiuginti visą būrį žmonių. Tam tereikia tiek nedaug – nedidelio sveikinimo atviruko. Jūsų pageidavimu  sukursime atviruko dizainą, atspindintį jūsų firmos stilių, vertybes ir pagarbą klientui bei partneriui. Šventė – puiki proga parodyti žmonėms, kad jie mums rūpi.

Sieniniai kalendoriai

Į kalendorių žvilgčiojame kasdien. Pasižymime svarbius susitikimus. Skaičiuojame, kiek laiko liko iki atostogų. Padovanokite savo partneriams kalendorių su savo firmos logotipu ir jis šmėžuos prieš jų akis kasdien ištisus metus.

Reprezentaciniai kalendoriai

Pabodo viskas, kas standartiška ir griežta? Pasirinkite reprezentacinį kalendorių.
Jis praskaidrins nuotaiką ir nuolat bendraus su Jūsų partneriais ir klientais nuo sienos tarsi būtų gyvas. Gal išties ranką, gal palinguos galva... Tai priklauso tik nuo jūsų pasirinkimo. O jei trūksta idėjų, mes pasiruošę jų padovanoti.

Etiketės, blankai, firminiai vokai, plakatai, vizitinės kortelės, skrajutės, įpakavimai, foto spauda, plačiaformatė spauda, lipdukai, iškilūs tūriniai lipdukai, 3D spauda, spauda ant tekstilės, reklaminė apranga, sublimacinė spauda ir kt. spaudos darbai.

REKLAMOS PROJEKTAVIMO IR GAMYBOS PASLAUGOS

Įmonė teikia visas reklamos gamybos paslaugas, taikant naujausias technologijas ir kokybiškas medžiagas.

• Tūrinė šviečianti reklama
• Šviesdėžės
• Neoninė reklama
• Reklaminiai skydai
• Tūrinės iškabos
• Reklaminiai lauko pilonai
• Tūrinės iškabos, skydai su išoriniu apšvietimu
• Reklaminiai stendai
• Reklaminiai tentai
• Skėčiai, markizai, palapinės
• Vitrinų apipavidalinimas
• Prekybinė įranga MarkBric
• Reklama ant transporto
• Informacinės nuorodų sistemos
• Kilnojama reklama
• Šventinis apipavidalinimas

SIUVENYRAI, VERSLO DOVANOS

 

Ruošiant projektus, gaminant, apipavidalinant ir įrengiant parodų ekspozicijas klijentams kartu
siūlome tematinius suvenyrus, verslo dovanas, specialius rūbų projektus, reklaminius scenarijus
ir kitas specializuotas dizaino paslaugas.

• Ruošiame projektus įvairios paskirties tarai: popierinė, plastikinė, įvairūs audiniai.
• Projektuojame ir įgyvendiname projektus įvairios paskirties vėliavoms, ganfalonėms, stalo vėliavėlėms, gairelėms.
• Reklaminiai lipdukai, iškilūs lipdukai, 3d lipdukai, lipnios etikelės.
• Smulkūs reklaminiai suvenyrai: rašikliai, raktų pakabukai, reklaminės virvelės, suvenyriniai laikrodžiai, reklaminiai kalendoriai, reklaminiai žiebtuveliai ir kt.
• Šventiniai suvenyrai: reklaminia balionai, reklaminės juostos, kiti puošybos elementai.
• Reklaminė apranga: marškinėliai, kepuraitės, sportinė apranga, apyrankės, skarelės ir kt.
• Autentiški suvenyrai: apdovanojimai, regalijos, prizai, diplomai, medaliai ir kiti individualiai gaminami suvenyrai.

Pagal Jūsų pageidavimą surasime ar pagaminsime bet kokį suvenyrą ar verslo dovaną, užspausime Jūsų įmonės logotipą ir kitą informaciją šilkografijos, tampografijos, freeJet, plačiaformatės foto spaudos, sublimacijos ar kitu būdu.

P A R O D O S,  G R A F I N I S  ir  A R C H I T E K T Ū R I N I S  dizainas

 

Projektavimas, prekyba parodų įranga, leidyba, išpildymas.


Pristatome platų švediškos ekspozicinės įrangos MarkBric asortimentą iš plastiko ir anoduoto
aliuminio skirtą parodoms, prekybos salonams, konferencijoms ir pristatymams rengti.

• Projektuojame, apipavidaliname, įrengiame stacionarias ir kilnojamas parodų ekspozicijas,
konsultuojame, komplektuojame ir parduodame parodų dalyviams patogiai
transportuojamus mobilius parodinius komplektus.
Tai baneriai, grindų ir stalo stovai, infostalai, brošiūrinės, eksposienelės, vitrinos,
švieslentės KRASLEX, velcro paneliai, Snap UP sistemos ir kt.
Grafinio dizaino srityje teikiame dizaino ir leidybos paslaugas.
Projektuojame ir gaminame vizualinės informacijos sistemas, lauko iškabas, interjero ir eksterjero
dizaino elementus,eskliuzyvines architektūros ir interjero meninės paskirties detales.
Projektuojame ir gaminame parodines ir prekybines vitrinas pagal individualius užsakovo
pageidavimus atsižvelgiant į eksponatų paskirtį bei eksponavimo pobūdį.

MarkBric parodinė reklaminė įranga

Pristatome platų ekspozicinės - parodų įrangos MarkBric asortimentą skirtą parodų ekspozicijoms, reklamai, konferencijoms, degustacijoms ir pristatymams rengti.
Tai baneriai, įvairaus dizaino grindų stovai, ekspozicinės sieneles, šviestuvėliai, vitrinos, infostalai,
transportavimo krepšiai ir kita.
Tai aukštų techninių ir estetinių kriterijų įranga skirta parodų rengėjams, verslo
atstovams, prekybininkams, muziejininkystei, reklamai.
Projektuojame, gaminame, įrengiame ir apipavidaliname stacionarias bei kilnojamas parodų ekspozicijas
Pateikiame ekspozicines - reklamines ir prekybines vitrinas pagal individualius
užsakovo pageidavimus atsižvelgiant į eksponatų paskirtį, eksponavimo pobūdį ir rėžimą.

EKSPOZICIJOMS KONSTRUOTI NAUDOJAMOS ŠIOS SISTEMOS:

• Anoduoto aliuminio EXXAL sistema
• Plastikinė FLEXIFRAME sistema
• Ekspozicinė - parodinė ir prekybinė įranga, šviesos paneliai, įvairūs eksesuarai
• Pagal individualius užsakymus projektuojame ir montuojame konstrukcinių fermų sistemas skirtas parodų ir prekybos ekspozicijoms
• Anoduoto aliuminio EGO sistemos pagalba pasižymesite struktūriniu vientisumu ir puikiu įspūdžio formavimu.
Ši sistema gali būti surinkta beveik bet kokiame dydyje ir formos konfigūracijoje.
Taip pat didelį efektą suteiksite, jei į sistemą įdiegsite apšvietimą.
• Pristatomi 16 spalvų  tvirto plastiko FLEXIFRAME rėmai skirti vaizdinei medžiagai eksponuoti, bei
ekspozicijoms montuoti. Jie yra daugiafunkcionalūs - išardžius parodinę ekspoziciją, rėmus
galima tiesiog panaudoti kitai paskirčiai; pakabinti vitrinose, sumontuoti su stovais, suformuoti
naujus ekspozicinius - reklaminius bokštus, papildžius sistemą stalviršiais susikonstruoti
prekybines pakylas prekėms eksponuoti.
Grafinės medžiagos pakeitimas nesudėtingas, todėl be papildomų įrankių - Jūs tai atliksite patys.
FLEXIFRAME rėmai - tai lyg LEGO kalėdėlės, kurias išardžius, nesunkiai galima vėl permontuoti į
naujas konstrukcijas.
 Flexiframe rėmus labai paprasta išskaidyti ir surinkti, pridėdami prie turimų dalių naujas.
Tai leidžia padaryti jungčių ir kablių sistema, kurios dėka šio tipo rėmai sėkmingai ir plačiai
taikomi vizualinės informacijos pateikimui.
• Pristatome įvairios paskirties grindų stovus;  parodų dalyviams, reklamos poreikiams, prekybvietėms,
konferencijoms, ofisams, salonams bei įvairių akcijų rengėjams.
Tai skirtingo dizaino produktai, kurie  gali būti tikslingai parenkami pagal funkcinę paskirtį ir architektūrinę aplinką.
• Kojelių pagalba rėmas tampa stovu, kuriam atsižvelgiant i konstrukciją suteikiams tam tikras charakteris.
Atskiru atveju stovų kojelės sprendžia stabilumo ir funkcinę stovo problemą.
• Pateikiame įvairaus dizaino, medžiagų ir konstrukcijos brošiūrinių, kurios gali būti naudojamos įvairiai paskirčiai.
Atsižvelgiant į dizainą, jos gerai tiks prekybos salonuose, ekspozicijose, ofisuose tiek ir prestižiniame interjere.
Puiki priemonė brošiūroms, lankstinukams, žurnalams, katalogams bei kitiems leidiniams eksponuoti.
Pristatome modernius, kontruktyvius ir labai patvarius, klasikinio dizaino BANERIUS.
•  Baneriai tai nepriekaištingos konstrukcijos kasetės, kuriose spyruoklinis mechanizmas susuka plakatą.
Eksponavimo metu spyruoklės pagalba jis visada laikomas įtemptas, susuktas gerai apsaugomas
kasetės viduje, patogus trasportavimui.
Grafinis plakatas ištraukiamas ir pakabinamas ant teleskopo principu surinktų vamzdelių - visada
ištemptas ir lygus, banerio viršuje siūlomas specialus prožektorius, kuris leidžia pašviesti
eksponuojamą vaizdą.
• Ekspoziciniai stovai SNAP Up sistemos išsiskiria savita kryžminių sutvirtinimų konstrukcija, kuri suteikia šioms sistemoms ypatingą tvirtumą ir standumą, reikalingą nepriekaištingam grafinės dalies eksponavimui.
Sistemos yra tiesios ir lenktos formos, kuri suteikia eksponuojamam vaizdui maksimalų efektą.
• Info-barai, prezentaciniai staliukai, podiumai, prekystaliai - pagal individualius užsakymus.


Projektuojame ir gaminame vizualinės informacijos sistemas, interjero ir eksterjero dizaino elementus,
iškabas, informacines nuorodas, eskliuzyvines architektūros menines detales.

Stendai surenkami iš FLEXIFRAME rėmų yra daugiafunkciniai ir daugkartinio panaudojimo. Išardytus stendo rėmus paskirai galima kabinti arba tvirtinti vitrinose, sumontuoti su stovais, suformuoti ekspozicinius bokštus, susikonstruoti stalą arba podiumą. Vidaus paneliai ir grafinė medžiaga keičiantis Jūsų poreikiams gali būti lengvai pakeista į kitą, ir todėl Jums nereikės pirkti naujo stendo. FLEXIFRAME sistema - tai lyg LEGO konstravimo kaladėlės, kurias išardžius, galima nesunkiai  permontuoti į naujus modulius.
Vitrinos gaminamos ir surenkamos iš anoduoto aliuminio profilių (spalvos: aliuminio arba juoda).
Papildomai vitrinų gamybai naudojamas stiklas, plastikas, medis, apšvietimo instaliacija.

Ekspozicijoms naudojamos reklaminės medžiagos:

GOFRO panelis
Kamštinis panelis
Kartonas
Chrom-Kartonas
Lipni juosta
Medžio drožlių plokštė
Metalinis Tinklas
ORAKALAS
Organinis stiklas
Polisterio plokštė
PVC plevelė
Simoporas
Skarda
Stiklas
VELCRO  panelis
VELCRO  juosta

Teikiame paslaugas šiose intelektinės nuosavybės apsaugos srityse:


Ženklų, logotipų registravimas, teisinė apsauga

1) patentai;
2) pramoninis dizainas;
3) prekių ir paslaugų ženklai;
4) firmų vardai;
5) puslaidininkių gaminių topografijos;
6) autorių teisės ir gretutinės teisės.

Pirmus penkis iš išvardintų nuosavybės objektų būtina registruoti Valstybiniame patentų biure (VPB).

MES ATLIEKAME:

- paruošia ir pateikia klientų paraiškas;
- susirašinėja su VPB ekspertais;
- atstovauja klientus protestuose ir teismuose;
- atlieka techninių sprendimų patentabilumo analizę;
- pratęsia ir atnaujina prekių ženklų ir pramoninio dizaino registracijas;
- seka patentų galiojimo terminus ir moka kasmetinius mokesčius;
- registruoja licencines ir teisių perdavimo sutartis;
- atlieka patentų paieškas ir analizę;
- atlieka prekių ženklų, bei pramoninio dizaino paieškas ir stebėjimą;
- atlieka rinkos bei vartotojų tyrimus;
- teikia konsultacijas ir kitas paslaugas.