Name

Viešųjų ryšių strategijų kūrimas ir įgyvendinimas

Viešieji ryšiai

    • Įvaizdžio strategijų rengimas
    • Komunikacinių strategijų rengimas
    • Produktus, paslaugas pristatančių reklaminių kampanijų, įvedimo į rinką pristatymų, pozicijų rinkoje    stiprinimo strategijų
      kūrimas bei įgyvendinimas
    • Prekės ženklo kūrimas
    • Klientų aptarnavimo auditas
    • Renginių planavimas ir organizavimas
    • Konsultacijos ir parengimas dalyvauti parodose bei mugėse
    • Renginių įvairioms tikslinėms auditorijoms organizavimas.
    • Finansinių ryšių su visuomene, ryšių su valstybinėmis institucijomis palaikymas, organizacijos pokyčių ir personalijų
      komunikacija, organizacijos labdaros ir paramos koncepcijos kūrimas
    • Organizacijos kultūros: tradicijų, darbuotojų tarpusavio santykių, veiklos kodeksų, vizualinio identiteto - formavimas bei
      diegimas
    • Seminarų (susitikimų, “apskrito stalo” diskusijų), renginių, suvažiavimų, verslo susitikimų, parodų, organizavimas.
    • Strategijų žiniasklaidoje, vykdant reklamines kampanijas, kūrimas
    • Rėmimo akcijų organizavimas.
    • Informacijos paieška ir monitoringas;
    • Informacinių tekstų - straipsnių, pranešimų spaudai – ir viešų kalbų tekstų rengimas;