Name

Ženklų, logotipų kūrimas

Logotipas

(dažnai vadinamas logo) – grafinis ženklas, kurį gali sudaryti:
• Specialiai parinktu šriftu parašytas pavadinimas ar santrumpa (pvz., Google, CNN);
• Pavadinimas ar santrumpa, sudaranti visumą su grafiniu elementu ar simboliu (pvz., Vikipedija, UPS);
• Tik grafinis elementas arba simbolis be teksto ar santrumpos (pvz., Apple obuolys).

Logotipo kūrimo esmė - įkūnyti kompanijos dvasią, išskirti ją iš konkurentų tarpo, būti lengvai suvokiamu bei atpažįstamu bei lengvai pritaikomu visuose media kanaluose (nuo spaudos iki interneto). Logotipai neretai derinami su kompanijų šūkiais (pvz., Nike „Just do it“). Logotipas ir firminis stilius – sudėtinė kompanijos, produkto ar intitucijos komunikacijos ir rinkodaros dalis.
Logotipas – tai grafinis ženklas, perteikiantis jūsų kompanijos esmę. Todėl prieš pradėdami logotipo kūrimo darbus, jūs turite suvokti, kas tokie esate. Logotipas nėra atskirtas nuo kompanijos veiklos. Žinoma, jūs galite nusipirkti gražų grafinį paveikslėlį su jūsų kompanijos pavadinimu, bet kokia nauda iš tokio logotipo, jeigu jis kreipsis į 25-45 metų moteris ir kels joms asociacijas apie prabangius batelius, nors jūs prekiausite apšildymo sistemomis? Logotipas organiškai išsivysto iš kompanijos charakterio.
Esminė informacija apie kompaniją yra susintetinama į paprastą grafinį ženkliuką. Šis grafinis ženkliukas savo formomis, spalvomis, prasme, stiliumi sako tą patį, ką ir kompanija savo darbais.

Kas tas charakteris?

Logotipas nebūtinai turi būti gražus ir subtilus. Jeigu kompanija siūlo pigias paslaugas ir jeigu tokia yra kompanijos stiprybė, tai ir logotipe tas turi atsispindėti. Pigiai atrodantis logotipas nebūtinai yra blogo dizaino pavyzdys. Toks logotipas perduoda žinutę, kad kompanijos teikiamos paslaugos yra pigios ir abejotinos kokybės. Jeigu logotipas remiasi kompanijos strategija, tuomet tokia perduodama žinutė yra sąmoningai pasirinkta. Žinutė pasiekia norimą tikslinę auditoriją – tuos žmones, kuriems visų svarbiausia yra paslaugos/produkto kaina, o kokybė ir aptarnavimas jų sprendimas daro mažiau įtakos.
Jūsų veiklos kryptis, pasirinkta strategija, iškelti tikslai, suformuota misija ir vizija – visa tai apibrėžia jūsų kompanijos charakterį. Kas jus daro individualiais? Galbūt niekas. Net ir šiuo atveju svarbu tai paminėti. Tai yra Jūsų charakterio dalis. Bet vis dėlto, kodėl būdami tokie kaip visi, Jūs tikitės sėkmės arba jau dabar sėkmingai vystote veiklą? Galbūt Jūsų kompanijoje vyrauja harmonija, darbas puikiai organizuotas ir todėl Jums sekasi – o tai jau yra išskirtinumas (nors ir nepastebimas iš pirmo žvilgsnio) ir stiprybė. Tai turi atsispindėti logotipe. Charakterio-esmės-idėjos išgryninimas ir apibrėžimas yra dizainerio užduotis. Užsakovas pateikia informaciją apie save, o dizaineris, naudodamasis šia informacija, ieško kūrybinių sprendimų.

 

Prekės ženklas – tai grafiškai pavaizduotas žymuo, kurio paskirtis – atskirti vienam asmeniui priklausančias prekes nuo kitam asmeniui priklausančių prekių. Yra ir platesnių šios sąvokos apibrėžimų. P. V. Auruškevičienė, ISM Biznio mokymo centro lektorė sako, kad ”prekės ženklo identifikavimo elementai – tai spalva ar pakuotė, įmonės logotipas, šūkis, koks nors personažas ar melodija. Tarkim, prekių ženklą žmogus atpažįsta iš pakuotės spalvos lentynoje. Visos jo galvoje tuo metu kilusios asociacijos ir bus tas ženklas.” “Sonex Grupės” marketingo Baltijos šalims E. Mačiulis teigia, kad “prekės ženklas yra vienas iš svarbiausių komunikavimo programos dalių, galinti per trumpą laiką užmegzti ryšį su klientu ir perteikti jam naudingą informaciją. Prekės ženklas gali būti: žodžiai, asmenų pavardės, šūkiai, raidės ir skaitmenys, piešiniai, emblemos, erdvinės formos, spalva ir jų derinys arba minėtų

Sudedamosios prekės ženklo dalys gali būti prekės vardas ir prekės simbolis.
• Prekės vardas- tai žodinė (raidinė) prekės identifikavimo priemonė. Prekės vardas gali būti ir sudedamoji prekės ženklo dalis, ir savarankiška prekės identifikavimo priemonė.
• Prekės simbolis – tai tekstinės informacijos neturinti prekės identifikavimo priemonė.
Prekės vardo ir simbolio nereikia painioti su užregistruotu firmos logotipu.

Logotipas – tai grafinis simbolių piešinių ar abrevūros (grupės raidžių) atvaizdavimas, identifikuojantis įmonę. Pagrindinis logotipo bruožas tas, kad jis identifikuoja ne prekę, bet įmonę. Jei įmonė naudoja bendro visoms prekės ženklo strategiją, logotipas sutampa su prekės ženklu. Prekės ženklas turi būti prapažintas. Pagal Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymą naujas prekių ženklas nebus pripažintas, jei:
• neturi skiriamojo požymio;
• įprastoje veikloje yra tapęs bendriniu;
• žymi tik kokybines charakteristikas arba kitas žinias apie prekę;
• gali suklaidinti visuomenę;
• prieštarauja moralei,viešajai tvarkai, etinėmis visuomenėms normoms.

Ar būtina žymėti prekes prekių ženklais. Kieno tai ženklas. Kaip naudoti prekių ženklus prekių asortimentui žymėti kokia bus geogr. prekės ženklo veikimo sritis.

taip gamintojo bendras visų prekių ženklas nacionalinis prekės ženklas
ne prekybininko bendras prekių grupės ženklas multinacionalinis
Mišrus individualus konkrečios prekės ženklas pasaulinis
firmos vardo ir individualios prekės ženklo kombinacija

Prekės ženklo sukūrimas. Teisinė apsauga. Plėtros sprendimai. Modifikavimo sprendimai


Kaip sukurti prekės ženklą. Kur registruoti prekės ženklą. Kaip plėtoti prekės ženklą. Kaip modifikuoti prekės ženklą.


prekės vardas gamintojo šalyje naudoti naujoms prekių Reanimuoti
prekės simbolis užsienyje linijos prekėms žymėti perpozicionuoti
rėmimas naudoti naujoms prekių didinti pelningumą
linijoms žymėti

Prekės ženklo ryšys su vartotoju

Kodėl prekės ženklas naudingas vartotojui?
• Supaprastina sprendimą;
Prekės ženklas – tai garantija;
• Lengva komunikuoti;
• Prekės ženklas kaip individualybė;
• Atsiskleidimas ir pasitenkinimas.

Ryšių rinkodara turi įvairių pavidalų. Tai nėra dar viena rinkodaros sritis, apimanti paslaugas, didmeninę prekybą, ryšius su kitais verslais bei kitus interesus. Tai greičiau būdas rinkodarai suvokti. Rinkodaros samprata kaip ryšio tarp prekės ženklo ir įvairių vartotojų yra esminė ir turėtų užimti deramą vietą šalia tradicinės ir strateginės rinkodarų. Mes trumpai apžvelgsime visas tris. Tačiau pirmiausia turime paaiškinti, ką turime galvoje vartodami svarbiausius rinkodaros terminus "produktas", "prekės ženklas" ir "prekės ženklo vardo kapitalas". Pirmieji du terminai nusako tai, kas skirta vartotojui patenkinti ar net pamaloninti, o prekės ženklo vardo kapitalas – tai rinkodarininko sukurta vertė, kurios pagalba vartotojas bus patenkintas, o produkto tiekėjas gaus pelną.
Šiame skirsnyje apžvelgiame šiandienius rinkos pokyčius, kai atsisakoma trumpalaikių pardavimo tikslų, nes suvokiama, kad rinkodara yra ilgalaikių prekės ženklo ryšių valdymas. Tokių tendencijų visuma formaliai vadinama ryšių paradigma.
Prekės ženklo ryšių kūrimas yra pagrindinė rinkodaros funkcija, o prekės ženklo vardo kapitalas yra šių ryšių padėtis kuriuo nors metu. Tačiau juos įvertinti nelengva. Įvertinti vartotojų elgesį, tai yra ar jie pirks, ar ne, reikia, bet tai – ne pagrindinis dalykas. Elgesys yra santykių pasekmė, bet ne apriorinė nuoroda į tai, kokių veiksmų turi imtis rinkodarininkas. Kai vartotojas nusigręžia nuo prekės ženklo, gali būti jau vėlu.
Rinkodarininkas norėtų žinoti, ką klientai mano ir kokių emocijų jiems kelia prekės ženklas. Prekės ženklo kapitalas egzistuoja vartotojų sąmonėje, todėl dažniausiai jam įvertinti vartojami elgsenos terminai, būtent – paklausa ir santykinė kaina. Pažiūrėkime, ar to pakanka, ir padarykime išvadas bei pateikime jomis paremtų pasiūlymų praktikams.
Produktai, prekės ženklai ir prekės ženklo kapitalas. Formaliai nėra visuotinai praktikų ir mokslininkų priimtų "produkto", "prekės ženklo", "prekės ženklo šeimos" ir "prekės ženklo kapitalo" apibrėžimų, bet susitariama dėl šių dalykų.
Produktas yra gaminys ar paslauga, kuriuos galima parduoti vartotojui. "Burger King" tiekia greitam naudojimui skirtą maistą, bet kartu ir greitai aptarnauja. Daugelis produktų neturi tam tikro prekės ženklo. Rinkoje parduodami apelsinai prekės ženklo neturi, bet "Outspan" apelsinai turi. Produktai, ant kurių nurodoma didmenininko pavardė, Didžiojoje Britanijoje vadinami nuosava etikete (own label) arba nuosavu prekės ženklu, o JAV – privačiu ženklu (private label). Produktai, nepažymėti prekės ženklu, vadinami plataus vartojimo prekėmis. Prekės ženklas yra produktas plius jo pridėtinė vertė. Pavyzdžiui, "Tide" skalbimo priemonės. Prekės ženklas yra funkcinių, ekonominių ir psichologinių privalumų, skirtų tiesioginiam vartotojui, visuma, paprasčiau – kokybė, kaina ir įvaizdis. Toks viską apimantis apibrėžimas – veikiau europietiškas nei amerikietiškas. Kai kas apibrėžia prekės ženklą tik kaip produkto pridėtąsias vertes, t.y. kaip jo įvaizdį, neaprėpdami paties produkto. Tokio požiūrio šalininkai griežtai atskiria prekės ženklą nuo jos rinkodaros. Galima įrodyti tokio pridėtosios vertės apibrėžimo trūkumus, bet apie tai kalbėti išsamiau neverta.
Mūsų požiūriu prekės ženklas – pirmiausia gaminys, pavyzdžiui, "Teksaso" benzinas, arba paslauga, pavyzdžiui, "Visa". Gaminys turi ir paslaugos elementų, ir atvirkščiai. Savitarnos benzino kolonėlės skiriasi savo įranga ir patogumu. "Visa" neįmanoma be plastiko kortelės. Prekės ženklas gali būti skirtas tiesioginiam vartotojui, pavyzdžiui, "Coca- Cola", arba verslui, pavyzdžiui, "Hewlett Packard". Ją gali sudaryti daug gaminių, pavyzdžiui, "Pillsburry", arba vienas – pavyzdžiui, "Baileys Irish Cream".

 

Bendrovė gali turėti daug prekės ženklų, pavyzdžiui, "Uniliver", bet yra bendrovių, kurios vardas yra ir prekės ženklo vardas, pavyzdžiui, "Mobil". Didmenininkai, tokie, kaip "Safeway", gali pardavinėti gamintojų prekės ženklu pažymėtus gaminius, arba tik jų pačių, pavyzdžiui, "Ikea", švedų baldų pardavimo grupė. Prekės ženklo šeimininkais gali būti profesionali bendrovė, pavyzdžiui, "Andersen Consulting",

Prekių ženklų ir logotipų išraiška

Daugelis užsienio rinkodaros specialistų prekės ženklą apibūdina kaip pavadinimą, sąvoką, simbolį, ženklą, dizainą ar jų kombinaciją, kuris identifikuoja ir išskiria vieną produktą iš kitų konkuruojančių produktų (Boone ir Kurtz, 2001). Kai kurie mokslininkai šiame apibrėžime stengiasi pabrėžti, kad po sąvoka „prekės ženklas“ slypi ne vien tik materialios prekės, bet ir paslaugos. Todėl vietoje žodžio „produktas“ prekės ženklo apibrėžime jie vartoja žodžių junginį „prekės ir paslaugos“ (Kotler, 2003). Šiek tiek kitokią prekės ženklo sąvoką siūlo Etzel, Walker, Stanton (1997). Jie teigia, kad sąvoka „prekės ženklas“ yra įvairiareikšmė ir ją sudaro siauresni terminai „prekės vardas“ ir/ar „prekės simbolis“. Tačiau prekės ženklo funkciją jie apibrėžia taip pat kaip ir jau anksčiau minėti mokslininkai, t. y. išskirti vienų pardavėjų prekes ar paslaugas iš kitų pardavėjų siūlomų prekių ar paslaugų. Assael (1990), apibrėždamas prekės ženklą, siūlo prisiminti tris prekės lygmenis: pirminę prekę, apčiuopiamą prekę ir išplėstinę prekę. Almquist bei Roberts (2000) prekės ženklą suvokia kaip informacijos visumą apie produktą, paslaugą ar kompaniją, kuri perteikiama per pavadinimą ir/ar kitokias identifikuojančias priemones, išreiškiamas vizualiniais būdais. Skirtingai nuo kitų autorių, šie mokslininkai prekės ženklu laiko ir įmonės logotipą. Pasaulinėje praktikoje yra nemažai pavyzdžių, kai logotipai tampa prekių ženklais ir atvirkščiai, prekių ženklai tampa logotipais (Etzel ir kt., 1997). Kaip ir prekės ženklu, taip ir logotipu galima siekti perduoti objektyvią sąmoningai suprantamą informaciją arba perteikti emocijas, sukelti asociacijas, veikiančias vartotoją pasąmonės lygmenyje.
Lietuvių mokslininkai dažniau remiasi tradicine prekės ženklo sąvoka, formuluodami prekės ženklo apibrėžimą. Pranulis ir kt. (1999) prekės ženklą apibūdina kaip žymenį, kurio tikslas – išskirti vienos įmonės prekes iš kitų konkuruojančių prekių. Kuvykaitė tik patikslina žodį „žymuo“ ir susiaurina į šio žodžio sąvoką įeinančių objektų aibę pasakydama, kad prekės ženklu gali būti grafiškai pavaizduotas žymuo (Kuvykaitė, 2001). Apibendrinant įvairių autorių pateikiamus prekės ženklo apibrėžimus, galima sąlyginai juos suskirstyti į atstovaujančius tradicinį požiūrį ir modernią kryptį. Tradiciniai prekės ženklo apibrėžimai pabrėžia jo funkciją išskirti vienus produktus ar paslaugas iš kitų produktų ar paslaugų. Modernios krypties prekės ženklo sąvoka labiau akcentuoja prekių ženklų pagrindu vartotojui sukeliamas asociacijas, emocijas, kokias tai reikšmes. Abi šios prekės ženklo funkcijos yra įvertinamos nustatant prekės ženklo patrauklumą vartotojams ir skaičiuojant jo vertę (Virvilaitė ir Jucaitytė, 2008).
Pirmieji prekių ženklai pradėti naudoti norint informuoti aplinkinius kam priklauso atitinkamu ženklu pažymint pagamintus daiktas. Dėl šios priežasties prekės ženklo reikšmė kildinama nuo žodžio „žymėti”. Jo tiesioginė ir vienintelė funkcija tuomet buvo suteikti informaciją apie daikto savininką (Almquist ir Roberts, 2000; Nilson, 2000; Srivastava ir Thomas, 2005; Žigas, 2001). Ši prekių ženklų funkcija išliko iki šiol, tačiau laikui bėgant prekių ženklų ir logotipų vaidmuo bei reikšmė žymiai pakito ir išsiplėtė. Jeigu tradicinio požiūrio atstovai prekės ženklu siekė pateikti informaciją apie prekę, neakcentuodami psichologinio informacinio poveikio (Boone ir Kurtz, 2001; Etzel ir kt., 1997), tai moderniosios krypties šalininkai didžiausią dėmesį skiria prekės ženklo gebėjimui psichologiškai paveikti vartotoją, jo nuotaiką ir emocijas, perduoti sąmoningai neįsisavintą informaciją apie prekę (Almquist ir Roberts, 2000; Neumeier, 2003; Nicolino, 2001; Ruževičius ir Savkova, 2003).

Logotipas yra svarbiausia Jūsų įmonės ar organizacijos įvaizdžio dalis. Logo dizainas turi daugiausiai įtakos Jūsų firminiam stiliui, todėl formuojant naują arba keičiant sena įmonės įvaizdį reiktų pradėti nuo logotipo dizaino.

Kas yra logotipas?

Norėdami suvokti, koki vaidmenį turi atlikti logotipas, pirmiausiai reikia žinoti, kas yra logotipas. Wikipedia aiškina, kad logotipas - specialiai parinktu šriftu parašytas pavadinimas ar santrumpa; pavadinimas ar santrumpa, sudaranti visumą su grafiniu elementu ar simboliu; arba tik grafinis elementas arba simbolis be teksto ar santrumpo. Logotipo kūrimo esmė - įkūnyti kompanijos dvasią, išskirti ją iš konkurentų tarpo, būti lengvai suvokiamu bei atpažįstamu bei lengvai pritaikomu visuose media kanaluose (nuo spaudos iki interneto). Logotipai neretai derinami su kompanijų šūkiais (pvz., Nike “Just do it”). Logotipas ir firminis stilius – sudėtinė kompanijos, produkto ar institucijos komunikacijos ir rinkodaros dalis. Jei logotipas yra toks svarbus ir turi atlikti tiek daug funkcijų, imi galvoti – kodėl kai kurie logotipo iš viso neturi, arba kodėl vis dar mėginama ieškoti kuo pigesnių logotipo dizaino kūrimo alternatyvų?

Profesionalaus logotipo dizaino kūrimo procesas paprastai susideda iš:
•    Projekto aprašymo: kompanija ar dizaineris paruošia klausimyną ar atlieka interviu su klientu ir turi projekto aprašymą
•    Analizės: atliekama analizė, kurioje daugiausiai dėmesys kreipiamas į pačią rinką, jos istoriją ir konkurentus.
•    Tendencijų: atliekama sėkmingų logotipų pavyzdžių analizė, nagrinėjami dabar populiarūs stiliai ir tendencijos, kurios siejasi su projekto aprašymu.
•    Eskizų ir koncepcijos: remiantis aprašymu ir analize sukuriama koncepcija(os). Dizaineris panaudoja savo kūrybinę išmonę ir žino, kaip nupiešti logotipą.
•    Apmąstymų laikotarpio: dizaino proceso metu daromos pertraukėlės. Tai leidžia dar labiau subrandinti idėjas, pasisemti dar daugiau entuziazmo.
•    Pristatymo: sprendžiama, ar klientui pristatyti tik keletą atrinktų, ar visus sukurtus logotipo variantus.
•    Šventimo: na, toliau po sėkmingos projekto pabaigos geriamas alus ar vynas, valgomas šokoladas. Arba imama dirbti su kitu logotipu.
 
Kodėl logotipo kūrimas kainuoja ne 50 Lt?
•    Logotipas yra pats pirmasis aspektas, kurį klientai pastebės kompanijoje
•    Logotipas turi būti ilgaamžis
•    Logotipas turi būti originalus
•    Logotipas turi atrodyti profesionaliai
•    logotipo kūrimą reikia įdėti pakankamai laiko
•    Logotipas yra pirmasis jūsų įvaizdžio aspektas
 
Firminis stilius sekantis etapas po logotipo kūrimas. Nesvarbu, kad jau turite gražų logotipą, Jums tikrai prireiks grafinio dizaino specilistų pagalbos maketuojant skoningas vizitines korteles, vokus, blankus, o galbūt net el. pašto grafinį parašą.
Taigi nebūkite abejingi savo įmonės įvaizdžiui - susiekite su mumis ir mes kartu nuspręsime kaip galime padėti
 
Logotipas
Tai grafinis ženklas reprezentuojantis įmonę. Tai ženklas pagal kurį organizacija tampa lengvai atpažįstama, pastebima. Tai tarsi simbolinė įvaizdžio dalis, kurią galime rasti įmonės dokumentuose, dalykiniuose laiškuose, bei reklamoje. Tinkamas logotipo dizainas gali būti stipriausia įmonės marketingo priemonė. Logotipas parodo vartotojams, kad įmonė yra unikali, patikima ir profesionali.
 
Logotipas plačiau
Firma, norėdama būti atpažinta, taip pat kad jos gaminiai būtų išskirti iš bendros masės, privalo susikurti savo stilių: Įmonę ir jos produkciją turi sieti vizualūs simboliai.
Pirmiausia kuriamas firmos ženklas ar logotipas (arba abu kartu). Firmos ženklas - dažniausiai stilizuotas arba geometrinės formos grafinis (kartais apimtinis) ženklas. Jis - pagrindinis firmos reklaminis simbolis. Turi būti aiškus, lakoniškas, greitai įsimenamas, atspindėti firmos specifiką. Logotipas - stilistiškai vientisas žodis arba raidžių (dažnai reiškiančių santrupą) kompozicija, naudojama vietoj firmos ženklo arba kartu su juo.
Dažnai literatūroje (daugiausia užsienio) ir firmos ženklas, ir logotipas įvardijami bendru logo (gr. logos - žodis) pavadinimu. Tai nėra visai tikslus apibūdinimas, nes nelieka skirtumo tarp firmos ženklo, kurį sudaro tik grafinis vaizdas be šrifto, ir logotipo, kurį sudaro šriftas, pavadinimų.
Firmos ženklas įkūnija pirmapradę firmos, įmonės ar organizacijos veiklos, gyvybingumo ar įkūrimo pradžios idėją. Jo tikslas - įsitvirtinti vartotojų samonėje. Firmos ženklas esti geras, kai suteikia kuo daugiau ir tikslesnės informacijos. Jo tobulinimą apibrėžti gebėjimu lakoniška, estetiška forma, saikingomis priemonėmis vizualiai atspindėti firmos veidą.

Firminio stiliaus komponentai
Vokas. Firminis blankas. Sąskaita - faktūra. Darbuotojo pažymėjimas. Aplankas. Nuolaidų kortelė. Vizitinė kortelė. Skrajutė. Plakatas. Kvietimas. Apranga. Reklama ant auto. PowerPoint stilius (prezentacijai). Bloknotas. CD apipavidalinimas. Lipdukai .El.Pašto parašas.
 
Firminis stilius
Firminį stilių dažniausiai sudaro šie elementai:
• firmos ženklas ar logotipas(arba abu kartu)
• firminės spalvos(spalva)
• firminė šrifto garnitūra
• vientisa formų stilistika
• vientisa grafinių elementų sistema (lydimoji grafika).
 
Bendra informacija
Firminis (vizualinis identifikacinis) stilius. Gamybinių, priekybinių, paslaugų ir kitokio pobudžio įmonių itin gausu, tad firma, norėdama būti atpažinta, taip pat kad jos gaminiai būtų išskirti iš bendros masės, privalo sukurti savo stilių: įmonę ir jos produkciją turi sieti vizualūs simboliai. Kadangi akis yra vienintelis organas, kuriuo gauname didžiausią informacijos kiekį ir suvokiame išorinę formą, reikia stengtis sukurti savitą, greitai įsimenamą, emocionaliai įtaigų stilių. Firminis stilius - tai firmos objektus, gaminius ir kitas išorines savybes į charakteringą visumą jungianti stilistinė nuolat pasikartojančių vizualių (vaizdinių, grafinių, tekstinių, plastinių, ir t.t.) elemntų sistema, atspindinti firmos specifiką. Firminis stilius informuoja apie įmonės veiklą, pabrėžia jos ir produkcijos išskirtinumą iš konkurentų tarpo, suteikia patrauklumo. Firminė statistika atsispindi firmos dokumentuose, leidiniuose, suvenyruose, viešojoje lauko reklamoje, patalpų interjeruose, darbuotojų drabužiuose, produkcijoje ir jos pakuotėse.
 
Norėdami suvokti, koki vaidmenį turi atlikti logotipas, pirmiausiai reikia žinoti, kas yra logotipas. Wikipedia aiškina, kad logotipas - specialiai parinktu šriftu parašytas pavadinimas ar santrumpa; pavadinimas ar santrumpa, sudaranti visumą su grafiniu elementu ar simboliu; arba tik grafinis elementas arba simbolis be teksto ar santrumpo. Logotipo kūrimo esmė - įkūnyti kompanijos dvasią, išskirti ją iš konkurentų tarpo, būti lengvai suvokiamu bei atpažįstamu bei lengvai pritaikomu visuose media kanaluose (nuo spaudos iki interneto). Logotipai neretai derinami su kompanijų šūkiais (pvz., Nike “Just do it”). Logotipas ir firminis stilius – sudėtinė kompanijos, produkto ar institucijos komunikacijos ir rinkodaros dalis.

Papildomai gaunate
Pasirinkę bet kurį komplektą gausite: atspausdintą aprašo katalogą (apie 20 lapų), CD su kompiuteriniu aprašo variantu, šriftais, bei logotipo ir kitų priedų kompiuterine versija. Į kainą įeina logotipo grafinio vaizdo sukūrimas, šriftų, spalvinės gamos parinkimas. Taip pat pateiksime logotipo naudojimo aprašymą su taisyklėmis, kaip tinkamai formuoti vientisą stilių.

Logotipų, firminių ženklų dizaino pavyzdžius galite pamatyti čia.

logotipai, logotipas, firmos logotipai, auto logotipai, nespalvoti logotipai, imonių logotipai, vektoriniai logotipai, firmos logotipas, kalėdiniai logotipai, logotipų, uab logotipas, nemokami logotipai, logotipo sukurimas, logotipo sukūrimas, logotipo kaina, logotipo projektai, logotipo kūrimas.